اطلاعات مربوط به یک آگهی حذف شده را نیاز دارم

تمامی اطلاعات آگهی‌ها و یا چت‌های مربوط به آن پس از حذف، روی پایگاه داده «دیوار» نگهداری می‌شود اما این اطلاعات جزء اطلاعات شخصی صاحب آگهی محسوب شده و با توجه به قوانین حقوق کاربران امکان ارائه آن‌ به فردی جز صاحب آگهی وجود ندارد. 

در صورتی که از آگهی و یا چت حذف‌ شده‌ای شکایت دارید، پس از ثبت شکایت در پلیس فتا، در صورت نیاز، این نهاد کلیه اطلاعات مورد نیاز را از «دیوار» استعلام نموده و تمامی آنچه درخواست شده، در کمتر از ۴۸ ساعت پس از استعلام، به این نهاد ارائه خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌کنیم برای رفع این مورد در اولین گام با مراجعه به سایت پلیس فتا از اطلاعات تماس شعبه‌ی پلیس فتای محل سکونت خود آگاه شوید و موضوع را از آن طریق پیگیری نمایید. مطمئن باشید «دیوار» همکاری‌های لازم را جهت پیشبرد شکایت شما با مراجع قانونی انجام می‌دهد.

آیا این جواب سوال شما بود؟