چطور از قابلیت نردبان گروهی آگهی‌ها استفاده کنیم؟

آیا این جواب سوال شما بود؟